Příběh Míši Stuchlíka

Míša se narodil v roce 2002 jako na první pohled normální zdravé dítě. V 8 měsících u něj byla zjištěna svalová dystrofie Duchennova typu (Duchenne Muscular Dystrophy – DMD). Je to zatím neléčitelná genetická porucha, která postihuje pouze chlapce a projevuje se postupným ochabováním svalstva, které končí selháním funkce životně důležitých orgánů.

Zpočátku se Míša vyvíjel jako každé jiné zdravé dítě. Ve 3 letech šel do normální školky, chodil na výlety, zúčastnil se různých akcí, jezdil na školy v přírodě. Do první třídy jel na trojkolce a díky osobnímu asistentovi se mohl zúčastnit i tělesné výchovy. Dnes už nemůže. Již 2 roky nechodí a je odkázaný na vozík a pomoc druhých. Jezdí každoročně do lázní, navštěvuje rehabilitaci a cvičí doma, aby se alespoň částečně zpomalilo odumírání svalů.  

Život s DMD je pro celou rodinu náročný. Jako každé dítě má však Míša přirozenou potřebu začlenit se do kolektivu svých vrstevníků a žít stejně jako oni. Nechybí mu elán a je velký bojovník. Pro jeho rodiče je stejně jako pro jiné rodiče důležité, aby jejich dítě prožilo co nejlepší dětství.

Díky kontaktům s rodinami s dětmi s DMD, má Míša kamarády se stejným postižením. To mu umožňuje lépe se psychicky vyrovnat se svou nemocí, připravovat se na její pokračování a také se zapojit do různých aktivit. Jednou z těchto aktivit je každoroční účast na Hervis ½ Maratonu v Praze v rámci projektu pražských studentů "Running With Those That Can't" (RWTTC). Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení povědomí o tělesně a mentálně postižených a jejich větší integrace do společenského života. Za prostředky ze sponzorských darů od organizací i jednotlivců RWTTC se kupují speciální sportovní vozíky. Na nich studenti a rodiče vezou v závodě handicapované děti a zprostředkovávají jim tak pocit skutečného sportování. Vozíky jsou pak darovány vhodným rodinám a slouží jim k různým sportovním i mimosportovním aktivitám.

Účast na pražském ½ maratonu měla Míšu i jeho okolí velmi pozitivní vliv. Proto se End Duchenne rozhodl zorganizovat účast postižených dětí na 2. ročníku Brněnského půlmaratonu 19. 4. 2014.Tento záměr získal velkou podporu pořadatelů z občanského sdružení Maraton Brno, ve sportovním oddíle Rugby club Dragon Brno a také v občanském sdružení Unie sportovních klubů města Brna, které je RC Dragon členem. Děti se tak mohou těšit na společnou akci se svými novými sportovními přáteli. Zároveň se jedná o příležitost seznámit se svým údělem ostatní zúčastněné a možná i získat od nich tolik potřebnou pomoc pro mnohem těžší a důležitější každodenní boj s nemocí. 

Specialista na úpravy pro ZTP

více o službách společnosti se dozvíte na:

http://www.canocar.cz/upravy-pro-ztp-24/