O End Duchenne

 End Duchenne je sdružení rodičů a přátel dětí, které se narodily se svalovou dystrofií typu Duchenne a Becker (DMD,BMD). DMD a mírnější forma BMD jsou genetická onemocnění způsobená poškozením genu pro dystrofin. Cílem organizace je zlepšení péče o pacienty a zkvalitnění jejich života. Hlavní priority End Duchenne jsou:

  1. Podpora zkvalitnění péče o pacienty s DMD/BMD v České republice, podpora vytvoření center komplexní péče jak je navrhuje Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti.
  2. Finančně podporovat klinický výzkum léků pro DMD/BMD ve spolupráci s ostatními pacientskými organizacemi v ČR i zahraničí.
  3. Přinášet aktuální informace o nových metodách léčby a péče o pacienty, o možnostech zapojení do klinických studií v ČR a zahraničí, informovat o vývoji a výzkumu nových léků.

Více na : http://www.endduchenne.cz

Specialista na úpravy pro ZTP

více o službách společnosti se dozvíte na:

http://www.canocar.cz/upravy-pro-ztp-24/